Багшийн програм
Оюутны програм

Үндэсний болон урамшуулалт тэтгэлэг

Шинэ анагаах ухаан дээд сургуулийн оюутны 2012 оны 9-12-р сарын тэтгэлэг болон нэмэгдэл авсан оюутнуудын нэрсийн жагсаалт