"Шинэ анагаахын Антропо-генетикийн хүрээлэн" байгуулагдаж Нэрт эрдэмтэн Ж.Батсуурь удирдан ажиллаж байна