"Шинэ анагаах ухаан" их сургуулийн Сүлд дуу Эмчээ дуулая. Үг: Занаа