"1 ХОРОМ" АЯНД ШИНЭ АНАГААХ УХААН ИХ СУРГУУЛЬ НЭГДЭВ