Манай сургууль ба дэлхийн анагаах ухааны хандлага

Польш дахь Монголын Уламжлалт Анагаах Ухааны холбооны ойн баярт зориулсан мэндчилгээ /Нэгдүгээр хэсэг/

Польш дахь Монголын Уламжлалт Анагаах Ухааны холбооны ойн баярт зориулсан мэндчилгээ /Хоёрдугаар хэсэг/

Польш дахь Монголын Уламжлалт Анагаах Ухааны холбооны ойн баярт зориулсан мэндчилгээ /Гуравдугаар хэсэг/

Польш дахь Монголын Уламжлалт Анагаах Ухааны холбооны ойн баярт зориулсан мэндчилгээ /Дөрөвдүгээр хэсэг/

TV5-ын "Монгол улсаа хөгжүүлье" ярилцлага 2012.01.6 /Нэгдүгээр хэсэг/

TV5-ын "Монгол улсаа хөгжүүлье" ярилцлага 2012.01.6 /Хоёрдугаар хэсэг/

 


Нийтлэгдсэн: 2019-02-28 11:54:15