Эм Зүйн сургууль
Танилцуулга
"Шинэ” АУИС-ийн Эмзүйн сургууль нь БШУС-ын 2013 онд А/94 тоот тушаалаар 2013-2014 оны хичээлийн жилээс эхлэн шинээр элсэлт авч Ерөнхий захирлын 142 тоот тушаалаар 5 багш, 2 лаборантын бүрэлдэхүүнтэйгээр “Эмзүйн тэнхим” нэртэйгээр байгуулагдан үйл ажилгаагаа явуулж эхэлсэн. 2015 онд NCM-эмзүйн тэнхим, эмийн тех... [ Дэлгэрэнгүй...]