Элсэлт
Онлайн бүртгэл эхэллээ
"Шинэ Анагаах Ухаан Их" сургууль нь Анагаах ухааны их эмч, Уламжлалт анагаах ухааны их эмч, Эм зүйч, Сувилахуй, Шим тэжээл судал-Эмчилгээний хоол зүй ангиуддаа элсэлт авч эхэллээ.... [ Дэлгэрэнгүй...]
Элсэлтийн журам
“ШИНЭ АНАГААХ УХААН” ИХ СУРГУУЛЬД 2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ Нэг. Ерөнхий зүйл 1.1. Бүрэн дундаас доошгүй боловсрол эзэмшсэн элсэгчийг “Шинэ Анагаах Ухаан” Их Сургуульд БСШУС Сайдын 2018 оны 4-р сарын 6-ны өдрийн А/194, 2018 оны 6-р сарын 19-ны өдрийн А/391 тоот тушаалын заалтыг үндэслэн э... [ Дэлгэрэнгүй...]