УАУ-ны тэнхим
тэнхмийн эрхлэгч С.Оюунцэцэг-докторант Уламжлалт засал, зүү төөнө заслын хичээл заадаг. Л.Пүрэвдулам магистр Төвөд хэл, Язгуурын үндэс Б.Даваалхагва магистр Оношлол судлал, УА-ы түүх, эх зохиол, М.Дорждагва магистр УАУ-ны эрүүл бие махбод судлал, Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх анагаах ухаан хичээл заадаг. Д.Цэцгээ докторант Зүү төөнө засал, Уламжлалт засал, Д.Дугарсүрэн магистр Зүү төөнө засал, Уламжлалт засал хичээл заадаг.
 

Нийтлэгдсэн: 2019-02-28 12:19:07