Гарын авлага
Багшийн Гарын авлага
“Шинэ Анагаах Ухаан” дээд сургуулийн эрхэм зорилго Танин мэдэхүйн бүтэн тайлал дээр суурилсан уламжлалт ба орчин үеийн анагаах ухаан, шинэ NCM анагаах ухааны гурвалсан тогтолцоот сургалтын технологиор дэлхийн түвшингийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, судлаач бэлдэнэ. 2016-2017 оны хичээлийн жилийн зорилт: “Мембран-редокси... [ Дэлгэрэнгүй...]