Оюутанд үзүүлэх үйлчилгээний төсөв
Оюутны дунд зохиогдсон соёл, хүмүүжил, олон нийтийн арга хэмжээнд зарцуулсан мөнгөн дүн
 

 (сүүлийн 3жилээр)

 

 

2010

2011

2012

1

Номын сан тохижуулахад

10,728,280

3,768,000

4.170.0

2

Оюутны үүсгэл санаачлагын байгууллагуудын үйл ажиллагаанд,  өрөө тохижуулахад

 

650,000

400.000

3

ОЗ-н өрөөг тохижуулах

1,463,000

480,000

-

4

Оюутны намрын спортын наадам

1,868,400

710,000

1.035.000

5

Захирлын нэрэмжит сагсан бөмбөгийн тэмцээн

780,000

2,154,000

2.114.000

6

Оюутны хөл бөмбөгийн тэмцээн

 

630,000

-

7

Оюутны танилцах үдэшлэг

 

2,860,000

225.000

8

Оюутны урлагийн наадам

716,400

891,600

1.454.800

9

Оюутны шинэ жилийн үдэшлэг

770,000

400.000

1.538.000

10

Нэрэмжит тэтгэлэг

2,155,000

1.100.000

1.500.000

11

Спорт залны түрээс

700,000

700,000

700.000

12

Хичээлийн шинэ жилийн нээлт

200,000

70,000

390.000

13

Оюутны эрхийн өдөр

180,000

502.000

825.000

14

Оюутны ЭШ-ний бага хурал

 

250,000

-

15

“ЭШБТ-ыг хэн сайн мэдэх вэ?” уралдаан

 

1,455,000

1.310.000

16

Хөөсний баяр

 

494,570

139.000

17

Оюутныг ажлын байраар хангахад чиглэгдсэн үйл ажиллагаа

 

760,000

400.000

18

Оюутанд зориулсан зарим зардал

 

1.200.000

1.324.000

 

дүн

20,561,080

19,074,600

17.524.800


Нийтлэгдсэн: 2019-02-28 10:17:21