Төгсөгчдийн холбоо, төгсөгчдийн ажил эрхлэлт
Төгсөгчдийн холбоо
Төгсөгчдийн холбоо нь 2010 оны 9 сарын 15-нд МУ-ын төрийн шагналт АШУ-ы доктор, профессор М.Амбага-ын санаачлагаар үүсгэн байгуулагдсан ба тэргүүнээр нь Б.Наранцэцэг, нарийн бичгээр Р.Эрдэнэцэцэг нар ажиллаж байна. 2011 оны байдлаар манай сургууль 6 удаа төгсөлт хийж УАУ-ы их эмч мэргэжлээр 212 мэргэжилтэн амжилттай тө... [ Дэлгэрэнгүй...]