Төгсөгчдийн холбоо

Alternative text - include a link to the PDF!

"Шинэ Анагаах Ухаан" их сургуулийн төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (5 жилээр)

Хөтөлбөр

Нийт төгсөгчдийн тоо

2014 он*

2015 он*

2016 он*

2017 он**

2018 оны 9 сар**

Төгсөгчийн тоо

113

116

86

113

113/116

Тоо

хувь

Тоо

хувь

Тоо

хувь

Тоо

хувь

Тоо

хувь

1

Уламжлалт анагаах ухаан

527

89

78.70%

96

83%

74

86%

92

81.4

67

59.29%

2

Эм зүй

116

 

 

 

 

 

 

 

 

101

87%

Тайлбар: *-төгсөгчдийн мөшгих судалгааны үр дүн

                  **-лицензийн олголтын үед авсан хөдөлмөр эрхлэлтийн тандалт асуумжийн дүн

Шалгалт

Нийт төгсөгч

2014 он

хувь

2015 он

хувь2

2016 он

хувь3

2017 он

хувь4

2018 он

хувь5

1

Эмчлэх эрхийн шалгалтын дүн

657

113

98.70%

116

99.10%

86

99.10%

113

74.10%

229

96.5%


Танилцуулга

Төгсөгчдийн холбоо нь 2010 оны 9 сарын 15-нд МУ-ын төрийн шагналт АШУ-ы доктор, профессор М.Амбага-ын санаачлагаар үүсгэн байгуулагдсан ба тэргүүнээр нь Б.Наранцэцэг, нарийн бичгээр Р.Эрдэнэцэцэг нар ажиллаж байна. 2011 оны байдлаар манай сургууль 6 удаа төгсөлт хийж УАУ-ы их эмч мэргэжлээр 212 мэргэжилтэн амжилттай төгссөн байна.

Зорилго

"Шинэ Анагаах Ухаан" дээд сургуулийг төгссөн төгсөгч болон сургуулийн хооронд эргэх холбоог бий болгож төгсөгчдөө сургалт судалгаанд татан оруулж ирээдүйн УАУ болон ОҮАУ-ы интегратив тогтолцоог сайтар эзэмшсэн эмч судлаач өөрөөр хэлбэл хүний биеийн эрүүл зохицуулга, эмгэг өөрчлөлт, оношлогоо, эмчилгээний төгс шийдэл гэсэн тэгшитгэлийг x, g, s, s-NCM гэсэн 4 гишүүний оролцоотойгоор зөв бодож, зөв хариу гаргах түвшинд хүрсэн өндөр чадвартай эмч судлаач  болоход нь туслахад оршино.

Зорилт

  • Сургууль болон төгсөгчдийн хооронд  холбоо үүсгэж гүүр нь болох
  • Сургуулийнхаа шинэ сургалтын технологийг төгсөгч нартаа мэдүүлэн таниулах
  • Төгсөгч нарынхаа мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдах ажиллагаанд хамтран оролцож туслах

Төгсөгчдийн зэрэг мэргэжил дээшлүүлсэн байдал

Нийт төгсөгчдийн 41.4 % нь резидентурт, 5.1% нь доктрантурт суралцаж байгаа бөгөөд 12% нь магистрын зэрэг хамгаалсан байна/2010 оны байдлаар/

 

Суралцаж байгаа мэргэжлийн чиглэл

Суралцсан болон суралцаж байгаа төгсөгчдийн нэрс

1.

Сэргээн засах

С.Оюунцэцэг,  Х.Одонгэрэл, Т.Оюунтуяа, Г.Ганчимэг, Б.Гэрэлцэцэг, Б.Цолмончимэг, Г.Хатанбаатар, Г.Юмчмаа

2.

Дотор

Ц.Мөнхзул, Д.Шагдарсүрэн, Г.Гэрэл, Н.Сайнбилэг Н.Мөнхжаргал, Ц.Гэрэлт-Од, Б.Ариунжаргал, Ц.Энхбат

3.

Хүүхэд

Р.Эрдэнэцэцэг,  Н.Золжаргал, Н.Дуламсүрэн, Э.Гүенбаатар, Э. Нэргүй, Я.Гэрэлтуяа

4.

Мэдрэл

Т.Өнөржаргал, Б.Ариунцэцэг, Н.Долгорсүрэн, Ж.Баярмаа, Д.Саранцэцэг

5.

Арьс БЗХӨ

Б.Нямсүрэн, Л.Баярмаа

6.

Зүү

Д.Дугарсүрэн, С.Буянжаргал, Ц.Мөнхзул, Т.Баянбайгаль, Х.Одонгэрэл, Б.Баярцэцэг, Г.Ганчимэг, Б.Гэрэлцэцэг, Г.Хатанбаатар, Н.Батцэцэг, Г.Оюун-Эрдэнэ, Б.Пэрэнлэймаа, С.Батханд, С.Амаржаргал, Х.Оюунсувд, П.Жаргалсүрэн, Б.Ичинноров, Д.Сансар, Д.Нямсүрэн

7.

Лаборатори

Д.Арьяа

8.

Сэтгэцийн эмгэг судлал

М.Уянга, Д.Оюунчимэг

9.

Анестизелоги, мэдээгүйжүүлэлт

Д.Шагдарсүрэн, П.Түмэнжаргал

10.

Халварт

Б.Сарантуяа, Б.Гантулга

11.

Сурьеэ

Ц.Сарантуяа

12.

Өрхийн эмчийн чиглэлээр

Ш.Гансувд

13.

Шүүх анатом, эмгэг судлал

Г.Намнанжанцан

14.

Эх барих эмэгтэйчүүд

С.Урангоо, А.Алтанцэцэг

15.

Гистологи

А.Бадампагмадулам

 


Нийтлэгдсэн: 2019-02-28 11:11:44