Уламжлалт анагаах ухааны сургууль
Уламжлалт Анагаах Ухааны Сургуулийн танилцуулга
Шинэ Анагаах Ухаан Их Сургуулийн Уламжлалт Анагаах Ухааны Сургуулийн танилцуулга Он цагийн товчоон: “Шинэ Анагаах Ухаан” Их Сургуулийн Уламжлалт анагаах ухааны сургууль нь 2015 оны 01–р сарын 05- ны өдрийн захирлын Б/03 тоот тушаалаар сургуулийн үйл ажиллагаа өргөжин тэлж, шинээр зарим мэргэжлийн бакалаврын ан... [ Дэлгэрэнгүй...]