Хичээлийн байр
"Шинэ Анагаах Ухаан" дээд сургууль нь хичээлийн үндсэн 2 байртай.
 
1-р байр нь нийт 721.6м2 бүхий талбайтай, дадлагын хичээлийн 7 өрөө, 3 лекцийн танхимтай,
 
2-р байр нь 718.7 м2 талбайтай, дадлагын хичээлийн 18 өрөө, 8 офисын өрөөтэй.

Нийтлэгдсэн: 2019-02-28 11:03:12