Морфо-физиологийн тэнхим

Морфо-физиологийн тэнхим нь 2001-2002 оны хичээлийн жилд анх байгуулагдаж, тэнхимийн эрхлэгчээр нь АУ-ны магистр Д.Сарангэрэл томилогдон, Морфологийн багш АУ-ны магистр Х.Гэрэл, Эмгэг физиологийн багш АУ-ны магистр Б.Амаржаргал нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр анхны тулгын чулууг тавьж, тус тэнхимийн түүхийг эхлүүлж байжээ. Тус тэнхим нь өргөжин 2013-2014 оны хичээлийн жилд багш Ц.Энхбат тэнхимийн эрхлэгчээр ажиллаж эхэлсэн нийт 11 багштай үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус тэнхим 2003-2004, 2013-2014, 2016-2017 оны хичээлийн жилд шилдэг тэнхимээр шалгарсан.
Мэргэжлийн суурь дараах хичээлүүдийг зааж байна. Үүнд:

 • Анатоми
 • Гистологи
 • Эрүүл физиологи
 • АУ-ны удам зүй
 • АУУЗ - молекул биологи
 • Дархлал судлал
 • Микробиологи
 • Эмгэг физиологи
 • Эмгэг анатоми
 • Шүүх эмнэлэг
 • Латин хэл

Тэнхимийн бүрэлдэхүүн:

 • Ц.Энхбат АУ-ны магистр эрүүл физиологийн багш тэнхимийн эрхлэгч дотоод шүүрлийн эмч
 • Т.Хоролсүрэн шүүх эмнэлэг эмгэг анатомийн багш, АУ-магистр, клиникийн профессор эмгэг судлаач эмч
 • Д.Мөнхцэцэг АУ-ны магистр эмгэг физиологийн багш,сэргээн засахын эмч
 • Т.Сувдаа эмгэг физиологийн багш АУ-ны магистр, эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч
 • Р.Ёндонпэрэнлэй дархлал судлалын багш АУ-ны магистр докторант
 • Б.Энэбиш анатомийн багш АУ-ны магистр, докторант дотрын эмч
 • Б.Уртнасан анатомийн багш, АУ-ны магистр Докторант хүүхдийн эмч   
 • Л.Маралмаа гистологийн багш АУ-ны магистрант
 • Д.Энхзаяа микробиологи, удам зүйн багш, биологийн ухааны магистр, микробиологич
 • Г.Орхонтуяа  АУУЗ,  молекул биологийн багш АУ-ны магистр
 • Б.Буянжаргал латин хэл, гистологийн багш  магистрант

Нийтлэгдсэн: 2019-02-28 10:30:16