Элсэлт 2023
Шинэ Анагаах Ухаан Их Сургууль дараах мэргэжлээр 06-р сарын 15-аас эхлэн Сургуулийн төв байр болон Хөдөө орон нутагт, мөн Цахим бүртгэлийн системээр #элсэлт авч эхэлнэ.
#Хүний их эмч
#Эм зүйч
Бид NCM анагаах ухаан, Профессор М.Амбагын Систем загвар цоо шинэ мэдлэг, нээлт Систем загварт тулгуурлан сургалтын цоо шинэ хөтөлбөр, технологийг боловсруулан Анагаах ухаан, Шинжлэх ухааны мэдлэгийг нарийсган Эсийн түвшинд, Протоны түвшинд судлан, танин мэдэх боломжийг элсэгч, оюутнууддаа олгодог билээ.
Та бүхэндээ амжилт хүсье.   <div class=
Нийтлэгдсэн: 2023-06-14 20:29:08