NCM Эм зүйн тэнхмийн танилцуулга

“Мэргэжлийн чиглэл, индекс шинэчлэн батлах тухай” БСШУС-ын яамны сайдын 2014 оны 3 сарын 13-ний өдрийн А/78 тоот тушаал, “Нийтлэг шаардлагатай батлах тухай” 2014 оны 4 сарын 28-ний өдрийн А/174 тоот тушаал, “Хичээлийн жагсаалт батлах тухай” 2014 оны 6 сарын 27-ний өдрийн А/285 тоот тушаалын заалтуудыг хэрэгжүүлэх, Эм зүйн салбарыг мэргэжлийн болон мэргэшүүлэх чиглэлийн багшлах боловсон хүчин, мэргэжлийн тэнхмүүдээр хангах, эм зүйн салбарын бие даасан үйл ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор “NCM Эмзүйн тэнхим”-г Захирлын 2015 оны 11 сарын 05-ны өдрийн №106 тоот тушаалаар үүсгэн байгуулсан.


Тэнхмийн бүтэц бүрэлдэхүүн:

  1. М.Амбага /АШУ-ны доктор, профессор, тэнхмийн эрхлэгч/
  2. Г.Самдан /ХШУ-ны доктор, Физик коллоид химийн багш/
  3. Р.Байгалмаа /ХУ-ны доктор, Аналитик химийн багш/
  4. Ц.Жаал /ХУ-ны докторант, Физик коллоид химийн багш/
  5. Б.Сугармаа /АУ-ы магистр, NCM Эм зүйн асуудал хичээлийн багш/
  6. М.Жигжидноров /АУ-ы магистр, Эм судлалын багш, ЭША/

NCM Эмзүйн тэнхмийн багш нар хичээл зааж сургахаас гадна:

  1. “Био загварчлалийн лабораторийг” хариуцан ажиллаж сургуулийнхаа магистрант, докторант нарын фармакологийн судалгаа шинжилгээний ажлыг хамтран гүйцэтгэдэг.
  2. “Эмийн шинжилгээний лабораторийг” хариуцан ажиллаж сургуулийнхаа болон бусад магистрант, докторант нарын хими, технологийн судалгаа шинжилгээний ажлыг хамтран гүйцэтгэдэг.

Мөн “Шинэ Анагаах Ухаан” Их сургуулийн дотоод дүрэм журмын дагуу тэнхмийн ажлын төлөвлөгөө, тэнхмийн нэгдсэн тайлан, багш нарын жилийн ачаалал, хөдөлмөрийн гэрээ, зааж буй хичээлүүдийн хөтөлбөр зэргийг сургуулийн захиргаа, сургалтын албаар хичээлийн жилийн эхэнд батлуулдаг.
Сургууль хамт олны ажилд идэвхи санаачлагатай оролцдог хамт олон юм.


Нийтлэгдсэн: 2019-02-28 12:35:46