Мэдээллийн төв
"Шинэ Анагаах Ухаан" дээд сургуулийн мэдээллийн төв нь 509 м2 бүхий талбайтай байранд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Мэдээллийн төвд 120 суудалтай чөлөөт сонголт бүхий уншлагын тохилог заал, номын фондын өрөө, архив, амралтын булан, конференци заал, ЭША, багш нарын уншлагын заал, интернет, компьютерын лаборатори тус тус байрлаж байна. 
 

Нийтлэгдсэн: 2019-02-28 11:04:51