Эрхэм зорилго, алсын хараа
2018-2019 оны хичээлийн шинэ жилийн зорилт
 
NCM мэдлэг нэмэх нь ур чадвар гэсэн шинэ шийдлийн дагууд "шинжлэх ухаан-сургалт-эмчилгээ-үйлдвэрлэлийн цогцолбор" болж чадсан байдал дээрээ дахин нэг ахисан түвшингийн дэвшил гаргацгаая.
 
“ШИНЭ АНАГААХ УХААН” ИХ СУРГУУЛИЙН УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХ УХААНЫ СУРГУУЛИЙН АЛСЫН ХАРАА
 
Уламжлалт анагаах ухааны болон Орчин үеийн анагаах ухааны гол гол онол, ойлголтыг энэ хоёр анагаах ухааны үндэс суурь (В) тавигдахаас 4,5 тэрбум жилийн өмнө төлөвшин бий болсон (А) зүй тогтлыг  энэ хоёр анагаах ухаан гарч ирснээс хойш хэдэн зуун жилийн дараа шинжлэх ухаанд тайлагдан нээгдсэн цоо шинэ зүй тогтолтой (Б) холбон судалдаг анагаах ухаан бол NCM анагаах ухаан бөгөөд В нь А-гийнхаа тусгал болж үүсдэг, тэр нь шинжлэх ухааны шинэ нээлтүүд болох Б дээр А нь зөв тайлбараа олж байгаагаар буюу “Хүн, амьтны бие дэх мембран – редокси потенциалын гурван төлөвт шугам хамааралт протон, электроны урсгалын 9 дамжлагат битүү хэлхээ”-ний параметрүүдийн хүрээнд илэрдэг гэсэн шинэ тайлал, “УАУ= В+А+Б” хандлага бол NCM мэдлэгт суурилсан уламжлалт анагаах ухааны түүх, эх зохиол судлал, онол, оношлогоо, өвчний ангилал, зүү төөнө засал, уламжлалт дотор өвчин зэрэг хичээлүүдийн  сургалтын гол агуулга юм.
 
 
“ШИНЭ АНАГААХ УХААН” ИХ СУРГУУЛИЙН АНАГААХ УХААНЫ СУРГУУЛИЙН АЛСЫН ХАРАА
 
Орчин үеийн анагаах ухааны гол гол онол, ойлголтыг энэ анагаах ухааны үндэс суурь (В) тавигдахаас 4,5 тэрбум жилийн өмнө төлөвшин бий болсон (А) зүй тогтлыг  анагаах ухаан гарч ирснээс хойш хэдэн зуун жилийн дараа шинжлэх ухаанд тайлагдан нээгдсэн цоо шинэ зүй тогтолтой (Б) холбон судалдаг анагаах ухаан бол NCM анагаах ухаан бөгөөд В нь А-гийнхаа тусгал болж үүссэн, тэр нь шинжлэх ухааны шинэ нээлтүүд болох Б дээр А нь зөв тайлбараа олж байгаагаар буюу “Хүн, амьтны бие дэх мембран – редокси потенциалын гурван төлөвт шугам хамааралт протон, электроны урсгалын 9 дамжлагат битүү хэлхээ”-ний параметрүүдийн хүрээнд илэрдэг гэсэн шинэ тайлал, “ОҮАУ = В+А+Б” хандлага бол NCM мэдлэгт суурилсан Орчин үеийн анагаах ухаан- NCM мэдлэгт суурилсан морфологи, физиологи, патофизиологи, фармакологи, иммунологи, микробиологи, дотор өвчин судлал, мэс засал зэрэг бүх хичээлүүдийн сургалтын гол агуулга юм.
 
“ШИНЭ АНАГААХ УХААН” ИХ СУРГУУЛИЙН ЭМЗҮЙН СУРГУУЛИЙН АЛСЫН ХАРАА
 
Эм зүйн шинжлэх ухааны үндэс суурь (В) тавигдахаас 4,5 тэрбум жилийн өмнө төлөвшин бий болсон (А) зүй тогтлыг  энэ шинжлэх ухаан  гарч ирснээс хойш хэдэн зуун жилийн дараа шинжлэх ухаанд тайлагдан нээгдсэн цоо шинэ зүй тогтолтой (Б) холбон судалдаг анагаах ухаан бол NCM анагаах ухаан бөгөөд В нь А-гийнхаа тусгал болж үүссэн, тэр нь сүүлийн 100 гаад жилд хийгдсэн шинжлэх ухааны шинэ нээлтүүд болох Б дээр А нь зөв тайлбараа олж байгаагаар буюу “Хүн, амьтны бие дэх мембран – редокси потенциалын гурван төлөвт шугам хамааралт протон, электроны урсгалын 9 дамжлагат битүү хэлхээ”-ний параметрүүдийн хүрээнд илэрдэг гэсэн шинэ тайлал, “Эм зүй = В+А+Б” хандлага  бол NCM мэдлэгт суурилсан эмзүй, биофармаци, клиник эмзүй, эмийн хими, эмийн технологи зэрэг хичээлүүдийн сургалтын гол агуулга юм.
 
“ШИНЭ АНАГААХ УХААН” ИХ СУРГУУЛИЙН СУВИЛАХУЙН ТЭНХМИЙН АЛСЫН ХАРАА
 
Сувилахуйн шинжлэх ухааны ухааны үндэс суурь (В) тавигдахаас 4,5 тэрбум жилийн өмнө төлөвшин бий болсон (А) зүй тогтлыг  энэ шинжлэх ухаан  гарч ирснээс хойш хэдэн зуун жилийн дараа шинжлэх ухаанд тайлагдан нээгдсэн цоо шинэ зүй тогтолтой (Б) холбон судалдаг анагаах ухаан бол NCM анагаах ухаан бөгөөд В нь А-гийнхаа тусгал болж үүссэн, тэр нь сүүлийн 100 гаад жилд хийгдсэн шинжлэх ухааны шинэ нээлтүүд болох Б дээр А нь зөв тайлбараа олж байгаагаар буюу “Хүн, амьтны бие дэх мембран – редокси потенциалын гурван төлөвт шугам хамааралт протон, электроны урсгалын 9 дамжлагат битүү хэлхээ”-ний параметрүүдийн хүрээнд илэрдэг гэсэн шинэ тайлал, “Сувилахуй = В+А+Б” хандлага бол NCM мэдлэгт суурилсан сувилахуй, насанд хүрэгчдийн сувилахуй зэрэг сувилахуйн холбогдолтой бүх хичээлийн сургалтын гол агуулга юм.

 


Нийтлэгдсэн: 2019-02-28 08:49:08