Багшийн Гарын авлага

Alternative text - include a link to the PDF!

“Шинэ Анагаах Ухаан” дээд сургуулийн эрхэм зорилго Танин мэдэхүйн бүтэн тайлал дээр суурилсан уламжлалт ба орчин үеийн анагаах ухаан, шинэ NCM анагаах ухааны гурвалсан тогтолцоот сургалтын технологиор дэлхийн түвшингийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, судлаач бэлдэнэ. 2016-2017 оны хичээлийн жилийн зорилт: “Мембран-редокси потенциалын 3 төлөвт шугам хамааралт протон, электроны урсгалын 9 дамжлагат хэлхээний талаархи шинэ үзэл баримтлалыг Эмзүй, Уламжлалт анагаах ухаан, Орчин үеийн анагаах ухааны сургалтад бүрэн нэвтрүүлье!”


Нийтлэгдсэн: 2019-02-28 11:26:54