Эмнэлзүйд суурилсан Эмзүйн сургалтын шинэ хөтөлбөр. Монгол улсын Оюуны өмчийн хуулиар хамгаалагдсан сургалтын хөтөлбөрийг та бүхэндээ эх хувиар нь танилцуулж байна

Alternative text - include a link to the PDF!

Эмнэлзүйд суурилсан Эмзүйн сургалтын шинэ хөтөлбөр.
Монгол улсын Оюуны өмчийн хуулиар хамгаалагдсан сургалтын хөтөлбөрийг та бүхэндээ эх хувиар нь танилцуулж байна

Нийтлэгдсэн: 2021-05-15 17:50:58