Шинэ АУИС-ийн бүрэлдэхүүн NCM-Сувилахуйн сургуулийн дэд захирал, сувилахуйн багш С.Чулуунцэцэг, НХТ-ийн эрхлэгч, сувилахуйн багш АУ-ны доктор, дэд профессор Д.Батболд нар Хэнтий аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагын сувилагч нарын дунд зохион байгуулагдсан “
Шинэ АУИС-ийн бүрэлдэхүүн NCM-Сувилахуйн сургуулийн дэд захирал, сувилахуйн багш С.Чулуунцэцэг, НХТ-ийн эрхлэгч, сувилахуйн багш АУ-ны доктор, дэд профессор Д.Батболд нар Хэнтий аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагын сувилагч нарын дунд зохион байгуулагдсан “Судлахуйн үнэ цэнэ-Судлаач бидний оролцоо” сэдэвт ЭШБХ-д шүүгч багшаар амжилтай оролцлоо.
Мөн аймгийн захиргааны эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн, эрүүл мэндийн газрын сувилахуй хариуцсан мэргэжилтэн, нэгдсэн эмнэлгийн сувилахуйн албаны дарга нартай нарийн мэргэжил эзэмшсэн, мэргэжлийн зэрэгтэй, ур чадвар сайтай, ажлын туршлагатай сувилагч нарыг сувилахуйн багшаар ажиллуулах талаар хамтран ажиллахаар боллоо.

Нийтлэгдсэн: 2023-05-12 22:16:19