"Шинэ анагаах ухаан" их сургуулийн Сувилахуйн сургууль