“Клиник эм зүй” ном

Шинэ анагаах ухаан их сургуулийн багш М.Мөнхцэцэгийн “Клиник эм зүй” ном хэвлэлтнээс гарч оюутан, багш нарын гар дээр ирлээ.

Энэхүү ном нь Практикийн эмийн хэрэглээг орчин үеийн мэдээллээр дамжуулан NCM анагаах ухаанаар тайлбарлан Монографи хэлбэрээр ном болно


Нийтлэгдсэн: 2019-03-12 10:03:30