ESSENTIAL CELL BIOLOGGY

Анагаахын шинжлэх ухааны салбарт болон энэ чиглэлээр суралцах нийт оюутан, эмч мэргэжилтэн нарт суурь мэдлэг олгох, эсийн  биологи, эсийн эволюц хөгжлийн суурь ойлголтуудыг өндөр түвшинд ойлгомжтой бичсэн маш чухал ном билээ.Энэхүү гайхалтай номыг Шинэ анагаах ухаан их сургууль Amazоn сайтаар дамжуулан худалдан авч багш, оюутаны гар дээр хүргэж байна


Нийтлэгдсэн: 2019-03-13 07:35:01